wz

Rozhledny v České republice

A l e x a n d r o v a   r o z h l e d n a


Kamenná rozhledna s dřevěným vyhlídkovým ochozem a s vysokou plechovou střechou byla na svahu vrchu Špičák nad Adamovem slavnostně otevřena 4. 9. 1887. O její stavbu se nejvíce zasloužil císařský rada Alexander Suchanek von Hassenau, a tak byla pojmenována Alexander Warte (Alexandrova rozhledna). Po druhé světové válce zbyly z rozhledny jen obvodové zdi spodní kamenné části. Snaha na její obnovu začala s výstavbou televizního převaděče v 60. letech. Vnitřní prostor zaplnila vysílací technika a na nové ploché střeše se objevily antény. Obvodový ochoz byl zpřístupněn po vnějším železném žebříku. Ale roku 2007 byl přístup na rozhlednu pro její havarijní stav znemožněn.
V červnu roku 2008 byla zahájena rekonstrukce. Výška rozhledny byla z původních 15 m navýšena na 16,5 m a vyhlídkový ochoz, ke kterému vede celkem 75 schodů, se nachází ve výšce 13 m. Rozhledna byla slavnostně otevřena 16. 5. 2009.
K rozhledně vede zelená turistická značka od nejvyššího bodu panelového sidliště. Tam se po několika kilometrch stoupání dostaneme, když po příjezdu do Adamova ve směru od Blanska odbočíme vlevo a po stálem stoupání sídlištěm dorazíme k zelené TZ, která mizí v lese. Odtud je to k rozhledně asi 2 km.Alexandrova rozhledna - září 2007 Alexandrova rozhledna Alexandrova rozhledna - vyhlídkový ochoz se nachází ve 13 m Alexandrova rozhledna - výhled na Adamov Alexandrova rozhledna - výhled na JZ - směr Brno

Zobrazit na mapě