wz

Rozhledny v České republice

C h l u m   u   H r a d c e   K r á l o v é


Asi 10 km na severozápad od Hradce Králové se nachází obec Chlum. V její blízkosti se 3.července roku 1899 odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války. Koncem 19. století na návrší vznikl památkový areál a v roce 1899 zde byla postavena železná rozhledna. Ta musela být po 100 letech nahrazena novou, moderní telekomunikační věží s vyhlidkovou plošinou.
K věži se nejlépe dostaneme, když pojedeme z Hradce Králové po silnici č.35 směrem na Hořice. Asi po 10 km zahneme vpravo na obec Chlum. Zde na vrcholu stoupání, podle směrovky, odbočíme vlevo a asi po kilometru dojedeme k rozhledně. Zde také můžeme navštívit válečné muzeum nebo památník tehdejší bitvy.Rozhledna Chlum u Hradce Králové Rozhledna Chlum u Hradce Králové Rozhledna Chlum u Hradce Králové - Památník bitvy u Chlumu s rozhlednou Rozhledna Chlum u Hradce Králové - výhled na J Rozhledna Chlum u Hradce Králové - výhled na S

Zobrazit na mapě Směrová růžice