wz

Rozhledny v České republice

K ř í ž o v ý   V r c h


V červnu 1862 byl na Křížovém vrchu, v místě kde kdysi stával kostel vybudovaný císařem Josefem II., vysvěcen nový kostel. Opět se zde konaly slavnosti a pouti. Po první světové válce zůstal kostel bez dozoru a byl několikrát vykraden. Při opravách roku 1931 byla ke kostelu přistavěna 23 m vysoká věž. Na jejím vrcholu byla zpřístupněna vyhlídková plošina. Kostel opět začal sloužit jako poutní místo. Poslední pouť se zde konala v roce 1959 a kostel sloužil do roku 1960. V roce 1967 zabrala vrch armáda. Ten se stal pro veřejnost opět přístupným až v roce 1995. Rekonstrukce zdevasované věže proběhla v roce 2004 a 18. září téhož roku byla opět otevřena návštěvníkům.
Jeden z přístupů je možný z obce Losina, ležící na silnici č.230 Chotěšov - Přeštice. Při vjezdu do obce odbočíme vpravo podle směrovky na polní cestu. Ta nás asi po 500 m dovede na opravdu malé parkoviště. Odtud je to lesní cestou nejprve mírným, později prudším stoupáním asi 2 km.
Ještě bych rád doporučil útulnou a velice příjemnou Pizzerii VENEZIA - TALI , kterou najdete na Husově ulici v obci Přeštice.rozhledna Křížový Vrch rozhledna Křížový Vrch rozhledna Křížový Vrch rozhledna Křížový Vrch rozhledna Křížový Vrch - zamlžený výhled západním směrem

Zobrazit na mapě