wz

Rozhledny v České republice

P r á c h o v n a


Hranolová pozdně gotická věž, tyčící se na skále nad pravým břehem Labe, tvoří po několik staletí dominantu kolínského Zálabí. Byla postavena v první polovině 15. století jako předsunuté opevnění kolínského hradu. Původně byla zakončena vysokou jehlancovou střechou s ochozem. Koncem 18. století zde bylo umístěno skladiště střelného prachu. Asi v polovině 19. století věž přišla o střechu a postupně se stala zříceninou. Po rekonstrukci byla v roce 2007 zpřístupněna veřejnosti jako rozhledna.
K Práchovně se dostaneme z centra Kolína (např. z Karlova nám), když přejdeme Labe po Masarykově mostě a sejdeme do ulice Na skále, ze které odbočíme na pěšinu vedoucí přes malou louku.Práchovna Práchovna Práchovna Práchovna Práchovna

Zobrazit na mapě