wz

Rozhledny v České republice

T i s o v s k ý   v r c h


Tisovský vrch (též Pajndl, 976,6 m n.m.) se stal koncem 19. století oblíbeným turistickým a výhledovým místem. Na vrcholu se nachází asi 10 m vysoká žulová skála, na které byla v roce 1895 zahájena stavba 24 m vysoké kamenné rozhledny. Ta byla otevřena 6. září 1897. Za druhé světové války začala rozhledna, o niž se nikdo nestaral, chátrat. V roce 1970 byla v rozpadajícímse stavu. Technicky náročná rekonstrukce rozhledny proběhla v letech 1986-87. Další opravy rozhledny proběhly v letech 1997 a 2000. Z vyhlídkového ochozu ve výšce 18 m je nádherný kruhový výhled na střední a západní Krušnohoří.
Na Pajndl vede několik značených turistických cest. Já šel po žluté TZ z obce Tisová od restaurace Kukačka, kde mi ochotně poradili a dovolili parkovat. Cesta v některých mistech není díky polomům značená. Důležité je držet se na vrcholu kopce vpravo!rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu - výhled na V rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu - výhled na J rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu - výhled na Z

Zobrazit na mapě