wz

Rozhledny v České republice

V e s e l ý   v r c h


Stavba 42 m vysoké ocelové věže začala na kopci Veselý vrch u obce Mokrsko v únoru roku 1999. Její součástí se stala i vyhlídková plošina zřízená z iniciativy starosty obce Chotisko. Přesto zůstává Mokrsku statut chráněného ložiskového území. Podle odhadů je v kopci ukryto největší známé ložisko zlata ve střední Evropě (kolem 40-80 tun). V případě, že bude rozhodnuto zlato vytěžít, je telekomunikační společnost zavázána věž odstranit. Rozhledna byla zařazena do budované naučné stezky, která je věnována historii dobývání zlata. Na věži je každoročně obměňován letopočet a každý další rok je považován za vítězství v boji proti devastaci přírody.
K rozhledně se můžeme dostat z obce Mokrsko od parkoviště na kraji obce po žluté TZ (asi 0,5 km). Nebo z obce Prostřední Lhota od parkoviště u Pohostinstí (modrá a žlutá TZ, asi 2 km).rozhledna Veselý vrch se tyčí nad obcí Mokrsko rozhledna Veselý vrch rozhledna Veselý vrch rozhledna Veselý vrch - výhled na V rozhledna Veselý vrch - výhled na SV

Zobrazit na mapě