wz

Rozhledny v České republice

V e s t e c   u   Ch o c e r a d


Dřevěná, asi 8 metrů vysoká rozhledna, se zastřešenou vyhlidkovou plošinou byla postavena při okraji lesa cca 500 m jihozápadně nad osadou Vestec (patřící pod obec Chocerady). Byla zpřistupněna v roce 2012. Výhled z věže je pouze severním a východním směrem - okolí Vestce.
Přístup je možný z dálnice D1 po odbočení směrem na obec Chocerady. Po příjezdu do Vestce zaparkujeme na malé návsi a budeme pokračovat mírným stoupáním od rybníčka cestou vpravo mezi domy až na louku. Zde už je rozhledna dobře vidět.Vestec - Chocerady Vestec - Chocerady Vestec - Chocerady Vestec - Chocerady Vestec - Chocerady

Zobrazit na mapě