wz

Rozhledny v České republice

V o d á r n a   K o l í n


Kolínská vodárenská věž patří k dominantám města. Byla postavena v roce 1930 a sloužila až do roku 1977, kdy byl její provoz ukončen a technologické části demontovány. V roce 2010 byla stavba prohlášena za technickou památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V roce 2012 prošla drobnými opravami. Od roku 2014 do srpna 2015 prošla věž velkou rekonstrukcí s přestavbou na rozhlednu. Slavnostní otevření proběhlo 9. 9. 2015. Věž je vysoká 45 m a vyhlídková pološina s podrobným popisem možných výhledů se nachází ve výšce 36 m.
Věž stojí na západním konci Kolína u zahrádkářské osady. Při příjezdu ud Prahy (silnice č. 12) ji není možné pžehlédnout. Stojí na mírném návrší v ulici Míru. Ale cesta k ní (prozatím) není značená.Vodárna Kolín Vodárna Kolín Vodárna Kolín Vodárna Kolín Vodárna Kolín

Zobrazit na mapě