wz

Rozhledny v České republice

Vodojem Faustinka


Faustinka je menší rozhledna na staré vodárně (vodojemu) v jižní části města Sušice. Železobetonový vodojem byl postaven na svahu Svatoboru v roce 1931 a byl součástí rozsáhlého projektu výstavby městského vodovodu. Samotná rozhledna má kruhovitý půdorys s několika obdélníkovými průhledy. Střecha je ve tvaru kužele. Z rozhledny je vidět celé staré město, část města na severní straně, velká část údolí řeky Otavy, jen výhled k jihu zakrývá les. Rozhledna je volně přístupná.
Přístup: z centra Sušice po modré TZ (ve směru na Petrovice na Šumavě) až k rozcestníku "Pod vodojemem", dále pak pokračujeme vpravo podle značky (modrý trojúhelníček) až dojdeme k vodojemu. Cesta je dlouhá asi 2 km.



Rozhledna Vodojem na Faustince Rozhledna Vodojem na Faustince Rozhledna Vodojem na Faustince Rozhledna Vodojem na Faustince Rozhledna Vodojem na Faustince -

Zobrazit na mapě