wz
České středohoříDoupovské hory


plošina DžbánTobiášův vrch