wz

Polsko

Krzywa wieža


V Dolnoslezském městě Ząbkowice Śląskie stojí středověká Křivá věž. Je nejvyšší šikmou věží v Polsku, 34 m vysoká, a aktuální odchylka je 2,14 m. Historie této věže není nijak zdokumentována, všechno jsou jen hypotézy, např. že věž je pozůstatkem hradu, který byl postaven vévody ze Swidnice a byl zničen jednotkami českého krále Jiřího z Poděbrad. Tuto hypotézu dokazuje skutečnost, že spodní části stěn (až 10 m), jsou vyrobeny z kamene a vápenné malty. Extrémně velká, přesahující 4 metry, tloušťka stěn věže také dokazuje, že poukazuje na jeho původně obranný charakter. To potvrzuje i archeologický výzkum provedený v letech 1999 a 2000, který vyústil na ulici Dluga a který odhalil fragmenty kamene a cihlové zdi. Ve 14. století se poprvé věž začíná naklánět, 24. srpna 1598 je odchylka asi 1,5 m. V roce 1858 nastal ve městě obrovský požár, který zasáhl i věž a pruská vláda ji měla v úmyslu zbourat. Naštěstí obecní úřady si prosadili, aby věž zůstala zachována a po zdlouhavé přípravě byla nakonec obnovena. Poslední rozsáhlé rekonstrukce se věž dočkala v roce 2007.
Věž stojí v centru města, kde se nachází několik parkovišť, z každého z nich je přístup k věži jednoduchý.Krzywa wieža, Polsko Krzywa wieža, Polsko Krzywa wieža, Polsko Krzywa wieža, Polsko Krzywa wieža, Polsko