wz

Polsko

Ciśnień


Ve městě Wroclaw se nachází nově zrekonstruovaná věž Ciśnień, jejímž původním účelem byla vodárenská věž. Plány k budově vyprojektoval architekt Karl Klimm, známý ve Wroclawi jako architekt i jiných významných budov. Věž měří 63 m a byla postavena v letech 1903 – 1904 ve stylu eklektismu s prvky secese. Od samých počátků existence byla věž vybavena elektrickým výtahem. V roce 1906 byla otevřena ve výšce 42 m galerie pro veřejnost s vyhlídkovou plošinou a od roku 1908 personál věšel na vyhlídce červený prapor, kterým se označoval obzvláště dobře daný den na pohled na Sudety. V roce 1945, i přes těžké bombardování a kruté boje v bezprostřední blízkosti věže, válku přežila ve stavu téměř beze změny. Od konce druhé světové války až do 90. let byla věž uzavřena a chátrala. V roce 1995 věž zakoupila společnost Stephan Elektronik Investment a provedla zásadní rekonstrukce a údržbu. V důsledku přecenění, věž byla přeměněna na stylový komplex zábavy a stravování.
Věž se nachází na křižovatce ulic Sudecka a Aleja Wiśniowa a je u ní parkoviště.Ciśnień, Wroclaw, Polsko Ciśnień, Wroclaw, Polsko Ciśnień, Wroclaw, Polsko Ciśnień, Wroclaw, Polsko