wz

Slovensko

Skalica - Baův kanál


Nevelká, asi 7 m vysoká, dřevěná rozhledna stojí nedaleko slovenského města Skalice přímo na hranici s ČR na slovenské straně Baova kanálu. Je součástí areálu přístavu Skalica. Výhled je omezený na kanál a okolí. Pouze východním směrem mohou být za dobrého počasí vidět Bílé Karpaty.
K přístavišti se dostaneme po úzké asfaltce, na kterou podle směrovky odbočíme při příjezdu do Skalice od hraničního přechodu Sudoměřice-Skalica vpravo.Skalica - Baův kanál, Slovensko Skalica - Baův kanál, Slovensko Skalica - Baův kanál, Slovensko Skalica - Baův kanál, Slovensko Skalica - Baův kanál, Slovensko